56Trexel

2018 SEPYTFL Football Results


Saturday, October 13, 2018 @ 8:00am
Final
56VanDerBrink 0
56Trexel 1
 
Saturday, October 6, 2018 @ 10:30am
Final
56Runyon 0
56Trexel 12
 
Saturday, September 29, 2018 @ 10:30am
Final
56Trexel 28
56Reed 0
 
Tuesday, September 25, 2018 @ 7:15pm
Final
56Trexel 8
56Flynn 12
 
Saturday, September 22, 2018 @ 1:00pm
Final
56Wallace 0
56Trexel 36